ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
LỊCH CÔNG TÁC
Thứ ba, ngày 23/05/2017
Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Địa điểm
23/05/2017 08 giờ 00 - Sở NN&PTNT đăng kí lịch làm việc về tình hình sản xuất thủy sản, nội dung cụ thể:
(1) Tình hình sản xuất thủy sản 5 tháng đầu năm, kế hoạch 7 tháng cuối năm 2017;
(2) Tình hình triển khai, xây dựng quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung;
(3) Khảo sát thực địa tại một số vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Đông Triều.
- Đ/c Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phòng Họp A - Trụ sở UBND thị xã
23/05/2017 08 giờ 30 - Thẩm định 05 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường hành hương nối khu vực chùa Hồ Thiên với khu vực chùa Ngọa vân tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. - Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phòng Họp B - Trụ sở UBND thị xã
23/05/2017 09 giờ 00 - Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đối với thị xã Đông Triều trong việc triển khai thực hiện Dự án nạo vét, cải tạo lòng hồ Lỗ Chỉnh tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.  - Phòng Họp C - Trụ sở UBND thị xã
23/05/2017 09 giờ 30 - Thẩm định 12 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án: Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Quiangr Ninh tại xã Bình Dương. - Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phòng Họp B - Trụ sở UBND thị xã
23/05/2017 16 giờ 00 - Giải quyết dứt điểm vi phạm san gạt mặt bằng, xây dựng tường bao trái phép tại khu vực bãi đất trống phía Bắc cầu Đạm Thủy thuộc địa bàn xã Việt Dân - Phòng Họp A - Trụ sở UBND thị xã